PROGNOSSTYRNING

OPTIMERA 

ENERGIFÖRBRUKNINGEN

FRAMTIDEN FLYTTAR IN

Imek jobbar idag med partners inom smarta sensorer och Internet of Things. Vi vill vara med i utvecklingen mot smartare energistyrning. Uppkopplade lösningar kan idag övervakas och fjärrstyras i realtid för att ge er bättre översikt av fastigheten och större besparingar. 

OPTIMERA ER FASTIGHET

Prognosstyrning av värmesystem baseras på simuleringar och lokala väderprognoser och är en metod som vid varje tidpunkt beräknar hur mycket energi som ska tillföras till fastigheten. Detta är ett komplement till övriga energibesparande åtgärder och sparar i genomsnitt 10 - 15 kWh per kvadratmeter och år. 

Vi hittar den bästa lösningen så att ni inte ska behöva tänka på det. Efter ett platsbesök ger vi förslag på lösningar som optimerar er fastighet. 

Användbara länkar
Spara energi