REFERENSER

SE VAD VI HAR GJORT TIDIGARE

Case: Albyvägen 9-21

En av de tidigaste installationerna som projekterats av imek gjordes 1989 på de sju punkthusen på Albyvägen 9-21. Här installerades 7 stycken aggregat och en gemensam värmepump på undercentralen nere på gatan.

Den förväntade besparingen beräknades till 700 000  SEK per år. Installationen levde upp till  förväntningarna och har nu sparat hela 21 miljoner kronor på 30 års tid.

Vi hittar den bästa lösningen så att ni inte ska behöva tänka på det. Efter ett platsbesök ger vi förslag på lösningar som optimerar er fastighet. 

Användbara länkar
Spara energi