SPILLVATTENVÄXLARE

TA VARA PÅ RESTVÄRMEN I VARMVATTNET

SPILLVATTENÅTERVINNING

Varmt vatten från duschar, kranar, tvätt - och diskmaskiner används för att värma friskt kallvatten. 

SPARA PENGAR FRÅN ALLA KRANAR

När du slår på duschen eller kranen rinner varmt vatten och energi rätt ner i avloppet. Med en spillvattenväxlare i undercentralen växlas förbrukat varmvatten med inkommande kallvatten. Därmed behåller man en större del av värmen kvar i huset. 

Vi hittar den bästa lösningen så att ni inte ska behöva tänka på det. Efter ett platsbesök ger vi förslag på lösningar som optimerar er fastighet. 

Användbara länkar
Spara energi