VÄRMEPUMPAR

ÅTERVINN ENERGIN SOM FINNS I FRÅNLUFTEN

FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP

MINSKAR SLÖSERIET

Återvinning av frånluften är ett mycket effektivt sätt att spara energi i större fastigheter. Installationen är snabb och ni börjar spara energi och pengar redan från dag 1

HUR MYCKET KAN ER FASTIGHET SPARA?

Våra frånluftsåtervinningssystem sparar ca 3500 SEK per lägenhet och år för hus utan befintlig återvinning. För större fastigheter resulterar det i följande besparing:

30 Lägenheter

ca 105 000:- /år

60 Lägenheter

ca 210 000:- /år

90 Lägenheter

ca 305 000:- /år

HALVERA ERA VÄRMEKOSTNADER

Med en vanlig frånluftsfläkt försvinner upp till 40 % av den värme man redan betalt för ut ur huseT. Ett återvinningssystem för frånluften släpper ut luften men håller värmen kvar i huset. Det gör att ni kan fortsätta andas frisk luft och dessutom halvera era värmekostnader. 

FRÅNLUFTSÅTERVINNING I 3 STEG

1

Luften sugs ut genom ventiler i våtrum och kök och leds upp till värmepumpen på vinden 

2

Värmepumpen tar hand om värmeenergin och minskar frånluftens temperatur innan den släpps ut ur huset

3

Energin används till att värma vatten som leds tillbaka till radiatorerna och värmer fastigheten på nytt. Därmed minskas energiförbrukningen

Ta reda på hur mycket pengar just ni kan spara

 

Ring mig eller fyll i formuläret till höger 

Oscar Leffler

Projektledare

073-8944143

SÅ FUNGERAR DET

KONTAKT

En projektledare från IMEK energi tar med sig fika och kommer ut till ert styrelsemöte. Tillsammans går vi igenom fastigheten för att hitta den bästa möjliga lösningen för er. 

OFFERT

Efter genomgången gör vi en kalkyl och lämnar ett fastpris på installationen. Här ser ni även den förväntade besparingen

UTFÖRANDE

Vi tar hand om hela installationen och bjuder på kaffe i entrén. 

UPPFÖLJNING

Installationen blir besiktigad och ni får löpande rapporter om drift, service och aktiv besparing. 

5 år

På alla våra tekniska installationer lämnar vi minst 5 års garanti. Detta ingår som en del av vår serviceplan där funktion, driftsoptimering och besparingsmål upprätthålls. 

Vi hittar den bästa lösningen så att ni inte ska behöva tänka på det. Efter ett platsbesök ger vi förslag på lösningar som optimerar er fastighet. 

Användbara länkar
Spara energi